• Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en de verenigingen

  Beste,

  30-05-2024 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en de verenigingen.

  Dat betekent dat we een nieuwe fase ingaan. Nu wordt van ons verwacht dat we tot een concreet ontwerp van de nieuwe baan komen.

  Graag nodigen we je uit om op woensdagavond 12 juni 20.00 uur in het clubhuis om van gedachten te wisselen over hoe onze nieuwe skeeler-/ijsbaan er uit zou moeten zien.
  Het zou fijn zijn als we met een zo divers mogelijke groep betrokken sporters de mogelijkheden kunnen door spreken.

  Ter voorbereiding op het gesprek heb ik een document opgesteld met 2 baan modellen: het model dat nu in de plannen is doorgerekend en een veel soberder model.

  Agenda bespreking

  stand van zaken van het plan;
  toelichting model 1, het ontwerp 'voorkeursmodel haalbaarheidsonderzoek';
  toelichting model 2;
  wat zijn de precieze wensen van de skeeleraars, van de toppers en wat van de beginnende rijders?
  formuleren minimale eisen waaraan de skeelerbaan moet voldoen, zoals o.a. baanbreedte, bochtstraal, lengte, type fundering;
  vervolg stappen;
  rondvraag.

  Ik stuur je hierna ook nog een aparte mail met een link naar 'We Transfer', via die link krijg je de verslagen van de bezoeken die we de afgelopen tijd hebben gebracht aan een aantal ijsclubs met ook een skeelerbaan.

  Verder zullen we in de komende fase na moeten gaan denken over:

  Hoe zorgen we dat het skeeleren onder de aandacht blijft?
  Hoe kunnen we de baan duurzaam exploiteren?

   

  Laat mij weten als je wilt komen, dan stuur ik je de stukken toe.

  tanis.advies@gmail.com

  met vriendelijke groet,

  Jaap Tanis