• Mogelijk nieuwe locatie

  -------------------------------------------------------------------------------

  Update 03-2023 (Link naar website van gemeente Kaag & Braassem)

  -------------------------------------------------------------------------------

  Beste leden

  Het is ons al vele jaren bekend dat onze vereniging is gelegen op grond met de schaduwbestemming ‘wonen’. Hierover willen wij als bestuur graag de laatste ontwikkeling met jullie delen.

  Er heeft zich een projectgroep Grietpolder B.V (Thom Wernke, Ruben Paauw, Charlotte Strijd en Renzo Noordermeer), gemeld bij ons die van plan is om woningen te gaan realiseren op de grond waarop wij gehuisvest zijn. Het betreft een projectgroep die bestaat uit een aantal mensen die het dorp een warm hart toedragen en gaan proberen om betaalbare woningen (appartementen, tiny houses & gezinswoningen) te realiseren in Leimuiden. Zij willen een jaar lang met de gemeente en onze verenigingen verkennen wat de haalbaarheid is van dit plan.

  Het doel van de projectgroep is om zo veel mogelijk sociale koopwoningen en gezinswoningen voor jong & oud te realiseren, een doelgroep die het in ons dorp hard nodig heeft en in commerciële projectontwikkelingen tot dusver zijn overgeslagen: singles, starters & ouderen. Leimuidenaren zullen voorrang krijgen, daarna inwoners van Kaag & Braassem en tot slot overige geïnteresseerden.

  Als dit plan goedgekeurd wordt, zullen wij in de toekomst gaan verhuizen. Dit zal niet volgend jaar zijn, maar naar verwachting ergens tussen 2023 en 2026. Wij werken actief en nauw samen met de projectgroep om in deze verkennende fase de verenigingsbelangen zo goed mogelijk te behartigen. In deze projectgroep zijn de volgende verenigingen betrokken; IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ’63, volkstuinen vereniging.

  Áls wij gaan verhuizen, dan willen wij naar een toekomst bestendige locatie en dat kan bijvoorbeeld zijn een beter clubhuis en een skeelerbaan waar in de winter vaker een ijsbaan op gelegd kan worden.

  Qua locatie ligt het voor nu het meest voor de hand dat alle verenigingen verhuizen naar de kavel op onderstaande tekening, maar de scouting bekijkt nog met de gemeente of er nog andere mogelijkheden zijn.

  Niets is dus nog zeker en we zijn in een verkennende fase. We schakelen maandelijks met de ontwikkelende projectgroep, gemeente en de andere twee verenigingen. Wij hebben er vertrouwen in dat we dit als Leimuids collectief tot een prachtige verbetering voor het dorp zullen gaan brengen.

  Als er vragen, opmerkingen, zorgen of ideeën leven, dan mogen die absoluut via de mail aan ons worden gecommuniceerd. Ook werken we met de projectgroep en gemeente toe naar een informatie-avond, zodat we het dorp en/of de leden van de verenigingen zo goed mogelijk kunnen informeren. 

  Wij hopen jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wij houden jullie natuurlijk op de hoogte.

  - Bestuur van IJsclub Nut & Vermaak